Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, november

Omsättningsindex för industrin 2012, oktober

2012
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik