Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, juli

Omsättningsindex för industrin 2013, december

2013
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik