Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, januari

Publicerad: 14.8.2014

Omsättningen inom industrin under mars–maj fortfarande drygt en procent mindre än året innan

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under mars–maj 1,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland minskade med 3,7 procent, medan exportomsättningen ökade med 0,3 procent från föregående år.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)
Omsättningen minskade inom nästan alla undernäringsgrenar inom tillverkning (C) från motsvarande period året innan. Störst var minskningen inom el- och elektronikindustrin, 6,0 procent, inom textil, beklädnads- och läderindustrin, 4,8 procent, och inom metallindustrin, 2,4 procent. Omsättningen var något större än året innan bara inom den kemiska industrin, 1,6 procent.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

När det gäller huvudgrupper inom övriga näringsgrenar inom industrin ökade omsättningen inom utvinning av mineral med 3,2 procent. Inom vattenförsörjning, avfallshantering och sanering minskade omsättningen med 2,0 procent och inom försörjning av el, gas, värme och kyla med 11,8 procent från året innan.

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på skatteförvaltningens momsuppgifter, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2014, maj, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Virtanen 029 551 3347, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (307,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. maj 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2014/05/tlv_2014_05_2014-08-14_tie_001_sv.html