Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, maj

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2017-04-12)
B Utvinning av mineral 08/2016 7,5 7,9 0,4
09/2016 16,0 14,3 -1,7
10/2016 7,5 6,9 -0,6
11/2016 44,7 44,0 -0,7
12/2016 37,8 36,9 -0,9
C Tillverkning 08/2016 7,4 7,0 -0,4
09/2016 4,7 4,7 0,0
10/2016 0,6 0,7 0,1
11/2016 6,3 6,3 0,0
12/2016 0,7 0,7 0,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 08/2016 -2,4 -3,3 -0,9
09/2016 -5,2 -5,9 -0,7
10/2016 -2,4 -2,8 -0,4
11/2016 14,5 13,4 -1,1
12/2016 4,6 8,2 3,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 08/2016 7,1 6,9 -0,2
09/2016 3,8 3,4 -0,4
10/2016 2,1 1,5 -0,6
11/2016 2,9 2,5 -0,4
12/2016 2,3 2,2 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 08/2016 4,0 4,0 0,0
09/2016 -0,1 -0,2 -0,1
10/2016 -7,2 -7,2 0,0
11/2016 4,1 3,9 -0,2
12/2016 -2,5 -2,5 0,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 08/2016 7,8 5,4 -2,4
09/2016 2,9 1,4 -1,5
10/2016 0,5 0,1 -0,4
11/2016 14,1 14,0 -0,1
12/2016 7,2 7,3 0,1
16-17 Skogsindustri 08/2016 11,1 10,7 -0,4
09/2016 6,0 6,0 0,0
10/2016 3,4 3,2 -0,2
11/2016 7,6 7,6 0,0
12/2016 2,7 2,6 -0,1
19-22 Kemisk industri 08/2016 2,5 2,4 -0,1
09/2016 3,4 3,8 0,4
10/2016 7,0 6,9 -0,1
11/2016 6,3 6,3 0,0
12/2016 11,4 11,5 0,1
24-30 Metallindustri 08/2016 8,8 8,3 -0,5
09/2016 6,3 6,3 0,0
10/2016 -1,3 -1,0 0,3
11/2016 5,9 6,0 0,1
12/2016 -2,3 -2,3 0,0
26-27 El- och elektronikindustri 08/2016 13,1 12,4 -0,7
09/2016 1,4 1,1 -0,3
10/2016 -2,4 -2,5 -0,1
11/2016 3,8 3,7 -0,1
12/2016 -10,4 -10,5 -0,1
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 08/2016 9,7 9,3 -0,4
09/2016 6,3 6,3 0,0
10/2016 0,9 0,9 0,0
11/2016 6,4 6,5 0,1
12/2016 -1,7 -1,7 0,0
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
B Utvinning av mineral 2013 1,3 2,0
2014 -0,2 1,2
2015 -0,1 1,1
C Tillverkning 2013 -0,2 0,3
2014 -0,3 0,4
2015 0,1 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2013 -0,7 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 -0,1 0,7
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2013 0,3 0,4
2014 0,4 1,2
2015 -0,2 0,7
10-11 Livsmedelsindustri 2013 -0,3 0,4
2014 -0,3 0,4
2015 -0,6 0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 2013 -0,5 0,6
2014 -0,1 0,9
2015 0,7 1,2
16-17 Skogsindustri 2013 -0,1 0,6
2014 -0,2 0,3
2015 0,0 0,1
19-22 Kemisk industri 2013 0,0 0,2
2014 -0,1 0,3
2015 0,0 0,1
24-30 Metallindustri 2013 -0,2 0,4
2014 -0,6 0,7
2015 0,3 0,6
26-27 El- och elektronikindustri 2013 -0,1 0,1
2014 -0,3 0,8
2015 1,1 1,3
13, 14, 17, 20, 21, 24-30 Tillverkning (nya order) 2013 -0,1 0,3
2014 -0,4 0,5
2015 0,2 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättningsindex för industrin 2017, januari, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. januari 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2017/01/tlv_2017_01_2017-04-12_rev_001_sv.html