Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, januari

Publicerad: 14.2.2019

Omsättningen inom industrin ökade med 8,1 procent under september–november

Enligt Statistikcentralen var industrins omsättning under september–november 8,1 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen i Finland ökade med 4,3 procent och exportomsättningen med 10,9 procent från året innan.

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen för undernäringsgrenar inom tillverkning (C) (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom de industriella huvudgrupperna (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2018, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (353,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2018/11/tlv_2018_11_2019-02-14_tie_001_sv.html