Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, juli

Omsättningsindex för industrin 2019, juli

2019
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik