Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, september

Statistik över vägtrafikolyckor 2004, november

Inga dokument