Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, november

Statistik över vägtrafikolyckor 2006, oktober

2006
oktober
Offentliggöranden