Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, oktober

Statistik över vägtrafikolyckor 2009, januari

2009
januari
Offentliggöranden