Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, september

Statistik över vägtrafikolyckor 2009, oktober

2009
oktober
Offentliggöranden