Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, augusti

Statistik över vägtrafikolyckor 2010, februari

2010
februari
Offentliggöranden