Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, december

Statistik över vägtrafikolyckor 2011, februari

2011
februari
Offentliggöranden