Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, oktober

Statistik över vägtrafikolyckor 2011, juni

2011
juni
Offentliggöranden