Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2012, januari

2012
januari
Offentliggöranden