Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, oktober

Statistik över vägtrafikolyckor 2012, september

2012
september
Offentliggöranden