Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, augusti

Statistik över vägtrafikolyckor 2013, januari

2013
januari
Offentliggöranden