Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, oktober

Statistik över vägtrafikolyckor 2013, februari

2013
februari
Offentliggöranden