Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2021, januari

Statistik över vägtrafikolyckor 2015, mars

2015
mars
Offentliggöranden