Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, april

Statistik över vägtrafikolyckor 2015, november

2015
november
Offentliggöranden