Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, november

Statistik över vägtrafikolyckor 2016, september

2016
september
Offentliggöranden