Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2019, november

Statistik över vägtrafikolyckor 2019, oktober

2019
oktober
Offentliggöranden