Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, januari

Statistik över vägtrafikolyckor 2019, november

2019
november
Offentliggöranden