Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, juni

Statistik över vägtrafikolyckor 2020, april

2020
april
Offentliggöranden