Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, augusti

Statistik över vägtrafikolyckor 2020, juni

2020
juni
Offentliggöranden