Publicerad: 19.10.2006

41 arbetskonflikter under första halvåret 2006

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter förekom det under årets sex första månader 41 arbetskonflikter i Finland. Antalet var bara en bråkdel av föregående års konflikter, då det förekom rikligt med strejker inom pappersindustrin. De största arbetskonflikterna under början av året förekom också i pappersfabriker. Vid den strejk på viss tid som ordnades i maj motsatte man sig att pappersfabriken i Voikkaa skulle stängas.

Antalet förlorade arbetsdagar vid skogsindustristrejken var nästan 40 000. Antalet var dock litet jämfört med i fjol, då man bara inom pappersindustrin förlorade över 600 00 arbetsdagar. I mars förkom det strejker inom biltrafiken efter att arbetsavtals-förhandlingarna misslyckats. I strejken förlorades närmare 30 000 arbetsdagar. De övriga arbetskonflikterna under början av året var betydligt mindre.

Antalet arbetstagare som deltagit i arbetskonflikterna var ungefär 40 000. Sett till näringsgrenar förekom det mest arbetskonflikter inom metallindustrin, där det förekom 24 arbetskonflikter och inom livsmedelsindustrin förekom det nio arbetskonflikter.

Arbetskonflikterna 2002-2006

År och kvarter Antal Deltagande arbetstagare Förlorade arbetsdagar
2002 76 70 867 74 985
2003 112 91 866 66 136
2004 84 25 211 42 385
2005 365 106 796 672 904
2006 I 23 14 258 36 402
2006 II 18 27 073 43 598

Källa: Statistik över arbetskonflikter 2006

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 19.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 02 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2006/02/tta_2006_02_2006-10-19_tie_001_sv.html