Tabellbilaga 1. Arbetskonflikterna åren 1980–2019

År Arbetskonflikter (innehåller hoten) 1) Av vilka hot om arbetskonflikter Delaktiga totalt Per arbetskonflikt 2) % av arbetare Förlorade arbetsdagar Per delaktig
1980 2 238   413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612   492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240   167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940   421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710   562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848   171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225   602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802   99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353   244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 629   158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 455   244 760 538 9,9 935 150 3,8
1991 284   166 770 587 7,1 458 340 2,7
1992 168   103 510 616 4,8 76 090 0,7
1993 126   23 190 184 1,1 17 310 0,7
1994 171   70 540 413 3,5 525 700 7,5
1995 112   127 039 1 134 6,3 869 422 6,8
1996 94   43 113 459 2,1 20 077 0,5
1997 91   28 402 312 1,3 103 712 3,7
1998 98   35 380 361 1,6 133 203 3,8
1999 65   14 993 231 0,7 18 953 1,3
2000 96   84 092 876 3,6 253 838 3,0
2001 84   21 715 259 1,0 60 652 2,8
2002 76   70 867 932 3,0 74 985 1,1
2003 112   91 866 820 3,9 66 136 0,7
2004 84   25 211 300 1,0 42 385 1,7
2005 365   106 796 409 4,4 672 904 6,3
2006 97   48 276 498 2,0 85 075 1,8
2007 91   89 729 986 3,7 94 579 1,1
2008 92   15 992 174 0,6 16 352 1,0
2009 139   50 485 363 2,1 91 899 1,8
2010 191   137 526 720 5,6 314 667 2,3
2011 163   59 164 363 2,4 127 758 2,2
2012 86 2 14 984 178 0,6 17 254 1,2
2013 121 5 19 567 169 0,8 25 999 1,3
2014 128 5 69 248 563 2,8 40 526 0,6
2015 163 36 134 427 1 058 5,5 108 911 0,8
2016 69 3 7 287 110 0,3 6 584 0,9
2017 103 16 17 377 200 0,7 23 077 1,3
2018 166 38 282 096 2 204 11,1 214 428 0,8
2019 107 8 161 289 1 629 6,3 378 029 2,3
1) Antalet arbetskonflikter innehåller även hot on arbetskonflikter. Hot om arbetskonflikter har varit med i Statistikcentralens data sedan år 2012.
2) Nämnaren är från och med år 2012 de förverkligade arbetskonflikterna, det vill säga antalet i kolumnen Arbetskonflikter subtraherat med antalet i kolumnen Av vilka hot om arbetskonflikter.

Källa: Statistik över arbetskonflikter 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Anu Uuttu 029 551 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över arbetskonflikter [e-publikation].
ISSN=1799-0831. 2019, Tabellbilaga 1. Arbetskonflikterna åren 1980–2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tta/2019/tta_2019_2020-05-08_tau_001_sv.html