Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De dåliga skördeåren höjde priset på fodersäd till rekordnivå
15.2.2019
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 5,5 procent under sista kvartalet år 2018. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 6,8 procent mer och investeringarna inom jordbruket 2,4 procent mer än året innan. Foderpriserna steg i genomsnitt med 14 procent. Priset på foderblandningar steg återhållsamt, men priset på fodersäd var hälften högre än året innan. Framställningen av råvaror för gödningsmedel är energiintensiv. Under den senaste tiden ser det dock ut som att kopplingen mellan priset på gödningsmedel och priset på energi har minskat något. Priset på gödningsmedel var något under fyra procent högre och priset på energi 12 procent högre än för ett år sedan. I och med att traktorhandeln återhämtat sig steg priserna på transportmateriel med drygt 3 procent. Priserna på växtskyddsmedel sjönk med 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och investeringar har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.5.2019

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html