Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen ökade i december från året innan och föregående månad
8.2.2019
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i december med 1,3 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,3 procent i december 2018 jämfört med december år 2017. I fjol ökade industriproduktionen med 3,7 procent. Industriproduktionen har ökat tre år i rad, men produktionen är fortfarande drygt 9 procent under nivån år 2008 före finanskrisen.

Nästa offentliggörande:
8.3.2019

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, varor, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Preliminära uppgifter om förändringar i volymindexet för industriproduktionen
8.1.2019
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html