Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen var i januari på samma nivå som året innan
10.3.2017
Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i januari 2017 på samma nivå som i januari 2016. Januari i år hade två arbetsdagar fler än året innan. Den ursprungliga produktionen ökade i januari med 4,2 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.4.2017

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, nyttigheter, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen
10.3.2017
Vikterna för arbetsställena och industry har ändrats för att motsvara situationen år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html

Dela