Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen ökade i december med 1,3 procent från året innan
10.2.2017
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i december 2016 jämfört med december år 2015. År 2016 ökade industriproduktionen med 2,4 procent. Nedgången i industriproduktionen som började år 2012 vände i fjol och blev till uppgång. Nivån på industriproduktionen är dock nästan 17 procent lägre än nivån år 2008 före finanskrisen.

Nästa offentliggörande:
10.3.2017

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, nyttigheter, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen
10.2.2017
Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen för år 2015 är slutliga.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html

Dela