Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen ökade i juli från året innan men minskade från föregående månad
10.9.2018
Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i juli med 1,1 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,3 procent i juli 2018 jämfört med juli 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari - juli med 4,4 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.10.2018

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, varor, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om byte av basÃ¥r för volymindexet för industriproduktionen och revidering av uppgifter
9.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html