Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen ökade i november med 3,7 procent från året innan
10.1.2017
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,7 procent i november 2016 jämfört med november 2015. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari - november med 2,3 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.2.2017

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, nyttigheter, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen
10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html

Dela