Finlands officiella statistik

Volymindex för industriproduktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Industriproduktionen minskade i februari med 0,1 procent från året innan
10.4.2017
Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 0,1 procent i februari 2017 jämfört med februari 2016. Februari i år hade en arbetsdag färre än året innan. Den ursprungliga produktionen minskade i februari med 0,2 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
10.5.2017

Beskrivning: Volymindexet för industriproduktionen beskriver utvecklingen av industriproduktionsvolymen. Volymindexet baserar sig på en enkät som sänds till företag eller arbetsställen. Företagen eller arbetsställena får varje månad en förfrågan, som närmast gäller produktionsvolymer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, nyttigheter, näringsgrenar, produkter, produktion, tillverkning, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i periodskattematerialet som används inom volymindexet för industriproduktionen
10.4.2017
Vid beräkningen av volymindexet för industriproduktionen används när det gäller företag med mindre än 50 anställda uppgifter om omsättning som fås ur Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/index_sv.html

Dela