Finlands officiella statistik

Industrins och handelns lagerstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av företagens lager ökade under fjärde kvartalet 2017
19.2.2018
Enligt Statistikcentralen ökade det sammanlagda värdet av lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 3,0 procent under fjärde kvartalet 2017 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 3,8 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016. Inom handeln ökade lagervärdet med 1,8 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
18.5.2018

Beskrivning: Statistiken över industrins och handelns lager beskriver lagervärdet i löpande priser för lager i företag inom industri och handel med indelning efter näringsgren. Statistiken sammanställs utgående från företagsspecifika uppgifter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilhandel, detaljhandel, företag, handel, lager, näringsgrenar, parti- och detaljhandel, partihandel, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Industrins och handelns lagerstatistik revideras
25.2.2014
Lagerstatistiken revideras fr.o.m. offentliggörandet av första kvartalet år 2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/index_sv.html

Dela