Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Två tredjedelar av finländarna bor i sitt födelselandskap
22.9.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen bodde två tredjedelar av de personer som är fast bosatta i Finland i sitt födelselandskap i slutet av år 2016. Av de personer som är fast bosatta i Finland och födda på Åland bodde 93 procent på Åland. Av dem som är födda i landskapet Nyland bodde 84 procent i Nyland. Av dem som är födda i Södra Savolax och Kajanaland bodde bara omkring varannan person i sitt födelselandskap.

Nästa offentliggörande:
29.3.2018

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html

Dela