Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Medelåldern elva år för personer med utländsk bakgrund i andra generationen
20.6.2018
Enligt Statistikcentralen var medelåldern för personer med utländsk bakgrund i andra generationen väldigt låg år 2017, dvs. 10,9 år. Medelåldern var samma 10,9 år både för flickor och för pojkar i den här gruppen. Merparten av personerna med utländsk bakgrund i andra generationen, dvs. inrikes födda, är fortfarande till största delen mycket unga. Av dem var 84 procent minderåriga och nästan hälften under skolåldern år 2017.

Nästa offentliggörande:
1.10.2018

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html