Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Försäkringsmäklare [e-publikation].
Helsinki: Finansinspektionen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vakv/yht_sv.html