Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finlands preliminära folkmängd var 5 516 224 i slutet av år 2017
15.2.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter för år 2017 var Finlands folkmängd 5 516 224 i slutet av året. Folkmängden i Finland ökade under år 2017 med 12 927 personer, vilket är 3 062 färre än år 2016.

Nästa offentliggörande:
6.3.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017
15.2.2018
Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html

Dela