Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den preliminära folkmängden i Finland 5 513 902 i slutet av april
18.5.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 513 902 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade med 772 personer under januari-april. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet, eftersom antalet invandrare var 4 280 fler än antalet utvandrare. Antalet födda var 3 508 mindre än antalet döda.

Nästa offentliggörande:
21.6.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017
15.2.2018
Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html

Dela