Finlands officiella statistik

Förhandsuppgifter om befolkningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den preliminära folkmängden i Finland 5 516 343 i slutet av juni
26.7.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 516 343 i slutet av juni 2018. Folkmängden i Finland ökade under januari-juni med 3 213 personer, dvs. med 2 783 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 919 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. födelseöverskottet, var negativt, eftersom antalet döda var 3 706 mer än antalet födda

Nästa offentliggörande:
17.8.2018

Beskrivning: Statistiken omfattar förhandsuppgifter om befolkningsförändringar och befolkningens sammansättning. När det gäller befolkningsförändringar erhålls uppgifter om levande födda och döda i Finland, omflyttningar inom och mellan kommuner, migration, ingångna äktenskap och beviljade skilsmässor, registrerade parförhållanden, registrerade parförhållande som upplösts och personer som fått finskt medborgarskap. Förhandsuppgifter produceras månatligen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, dödlighet, flyttningsrörelse, folkmängd, inrikes omflyttning, invandring, nativitet, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, preliminär folkmängd, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Två separata offentliggöranden om uppgifterna i förhandsstatistiken över befolkningen 2017
15.2.2018
Statistikcentralen har 15.2.2018 offentliggjort uppgifterna om folkmängd i förhandsstatistiken över befolkningen gällande år 2017.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/index_sv.html