Figurbilaga 3. Nettointäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet, mn euro

Figurbilaga 3. Nettointäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet, mn euro

Källa: Försäkringsverksamhet 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2017, Figurbilaga 3. Nettointäkter av försäkringsbolagens placeringsverksamhet, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2017/vato_2017_2018-10-31_kuv_003_sv.html