Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 3:e kvartalet

Skuldsaneringar 2004, 4:e kvartalet

Inga dokument