Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2020, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2011, 3:e kvartalet

2011
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor