Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 3:e kvartalet

Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet

2013
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor