Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2014, 3:e kvartalet

2014
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor