Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2015, 4:e kvartalet

2015
4:e kvartalet
Offentliggöranden