Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2017, 1:a kvartalet

2017
1:a kvartalet
Offentliggöranden