Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2020, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2017, 2:a kvartalet

2017
2:a kvartalet
Offentliggöranden