Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Skuldsaneringar 2019, 4:e kvartalet

Skuldsaneringar 2017, 4:e kvartalet

2017
4:e kvartalet
Offentliggöranden