Finlands officiella statistik

Skatter och avgifter av skattenatur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skatteutfallet ökade med 2,0 procent år 2017
12.7.2018
Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,0 procent år 2017. Utfallet uppgick till totalt 97,0 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,7 procentenheter från året innan till 43,3 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas reviderade preliminära uppgifter för år 2017.

Nästa offentliggörande:
15.3.2019

Beskrivning: Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär. Dessutom ingår de avgifter av skattenatur som uppbärs i Finland för Europeiska unionen. Det mest använda nyckeltalet i statistiken är skattesats, där skatteutfallet av alla obligatoriska avgifter av skattenatur ställs i relation till bruttonationalprodukten. Skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, miljöskatter, offentlig ekonomi, skatteintäkter, skattekvot, socialskyddsavgifter, statens inkomster, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Energiskatterna i statistikgrenen Skatter och avgifter av skattenatur har korrigerats
29.3.2018
Energiskatterna i statistikgrenen Skatter och avgifter av skattenatur har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/index_sv.html