Finlands officiella statistik

Skatter och avgifter av skattenatur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Skatteutfallet ökade med 2,1 procent år 2018
20.9.2019
Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,1 procent år 2018. Utfallet uppgick till totalt 99,0 miljarder euro. Skattekvoten minskade med 0,8 procentenheter från året innan till 42,2 procent. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten. Uppgifterna framgår av nationalräkenskapernas preliminära uppgifter för år 2018.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Statistiken "Skatter och avgifter av skattenatur" omfattar uppgifter om skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter som staten, kommunerna och socialskyddsfonderna årligen uppbär. Dessutom ingår de avgifter av skattenatur som uppbärs i Finland för Europeiska unionen. Det mest använda nyckeltalet i statistiken är skattesats, där skatteutfallet av alla obligatoriska avgifter av skattenatur ställs i relation till bruttonationalprodukten. Skattesatsen är en av de vanligaste mätarna av den offentliga sektorns storlek i internationella jämförelser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, energiskatt, miljöskatter, offentlig ekonomi, skatteintäkter, skattekvot, socialskyddsavgifter, statens inkomster, statsekonomi.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas
15.3.2019
Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas i samband med nästa publicering (20.9.2019).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/index_sv.html