Figurbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2011

Figurbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2011

Källa: Utbildning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aila Repo 09 1734 3271, Mika Witting 09 1734 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 4.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2011, Figurbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2011/vkour_2011_2012-12-04_kuv_001_sv.html