Figurbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2013

Figurbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2013

Källa: Utbildning 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571 , koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 6.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2013, Figurbilaga 1. Den 15 år fyllda befolkningen efter utbildningsnivå 1970–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2013/vkour_2013_2014-11-06_kuv_001_sv.html