Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2017

Utbildningsområd Kön Utbildningsnivå
Totalt Andra stadiet Special-
yrkes-
utbildningsnivå
Högre nivå totalt Lägsta högre nivå Lägre högskole-
nivå
Högre högskole-
nivå
Forskar-
utbildnings-
nivå
Totalt Totalt 3 334 648 1 863 943 38 429 1 432 276 436 426 518 969 431 146 45 735
Kvinnor 1 726 666 885 689 17 929 823 048 268 435 292 374 241 915 20 324
Allmänbildande utbildning Totalt 307 607 307 607 - - - - - -
Kvinnor 147 687 147 687 - - - - - -
De pedagogiska områdena Totalt 102 110 1 750 591 99 769 11 191 40 128 46 231 2 219
Kvinnor 79 764 643 113 79 008 10 081 30 628 36 787 1 512
De humanistiska och konstnärliga områdena Totalt 187 143 58 133 913 128 097 6 642 43 083 72 945 5 427
Kvinnor 126 499 33 039 474 92 986 4 213 31 413 54 523 2 837
De samhällsvetenskapliga områdena Totalt 75 998 517 - 75 481 3 827 15 389 51 038 5 227
Kvinnor 49 809 394 - 49 415 2 276 9 983 34 307 2 849
Handel, administration och juridik Totalt 545 948 177 019 16 212 352 717 190 009 91 014 68 879 2 815
Kvinnor 368 232 125 553 6 195 236 484 137 365 61 154 36 787 1 178
De naturvetenskapliga områdena Totalt 51 980 2 666 56 49 258 - 7 699 32 734 8 825
Kvinnor 27 120 1 272 28 25 820 - 4 171 18 084 3 565
Databehandling och kommunikation (IKT) Totalt 116 985 37 692 595 78 698 14 530 39 549 22 381 2 238
Kvinnor 23 422 5 209 107 18 106 5 652 7 534 4 519 401
De tekniska områdena Totalt 903 014 622 485 6 242 274 287 75 486 121 525 69 717 7 559
Kvinnor 146 621 104 777 1 307 40 537 5 599 18 018 15 162 1 758
Lant- och skogsbruk Totalt 136 701 95 238 796 40 667 14 007 13 910 11 351 1 399
Kvinnor 47 636 32 054 245 15 337 3 370 5 460 5 793 714
Hälsovård och välfärd Totalt 494 223 225 667 2 991 265 565 95 334 116 174 44 461 9 596
Kvinnor 431 416 199 503 2 669 229 244 88 021 103 668 32 223 5 332
Tjänstebranschen Totalt 408 048 333 328 10 033 64 687 24 892 29 464 10 075 256
Kvinnor 275 909 234 685 6 791 34 433 11 586 19 763 2 982 102
Övriga eller okända Totalt 4 891 1 841 - 3 050 508 1 034 1 334 174
Kvinnor 2 551 873 - 1 678 272 582 748 76

Källa: Utbildning 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens utbildningsstruktur [e-publikation].
ISSN=2242-2900. 2017, Tabellbilaga 1. Personer som avlagt examen efter utbildningsområd, utbildningsnivå och kön 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkour/2017/vkour_2017_2018-11-02_tau_001_sv.html