Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012

Näringsgren (TOL2008) Företag (st.) Sysselsättning (årsverke) Omsättning inom miljöaffärsverksamhet (mn €) Export inom miljöaffärs-
verksamhet (mn €)
Miljöaffärverk-
samhetens andel av näringsgrenens
omsättning (%)
Investeringar i miljöaffärs-
verksamhet (mn €)
B + C Industri 2 583 50 715 14 880 8 805 11 503
16 - 17 Skogsindustri 276 1) 5 769 1) 1 623 422 1) 8 55 1)
19 - 22 Kemisk industri 359 4 224 1) 2 089 1 018 1) 8 ..
24 - 30, 33 Metallindustri 1 571 37 707 10 251 7 192 16 287 1)
07 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri och utvinning av mineral 376 1) 3 014 1) 917 174 1) 4 44
D Energiförsörjning 182 2 065 1 629 11 1) 13 411
E Vatten- och avfallshantering 755 5 362 2 004 451 1) .. 281
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 251 1 233 381 0 1) .. 104
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 504 4 130 1 623 .. .. 177 1)
F Byggverksamhet 3 554 10 057 1 791 .. 6 48 1)
G - N Tjänster 1 326 9 741 1 813 274 1) 1 125 1)
Totalt 8 400 77 940 22 116 9 551 .. 1 369 1)
Källa: Årsstatistik över färetag i företagsregistret, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2012
1) Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Piirainen 09 1734 2747, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2012, Tabellbilaga 1. Miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2012/ylt_2012_2013-12-05_tau_001_sv.html