Finlands officiella statistik

Miljöskyddsutgifter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Miljöskyddsinvesteringarna inom industrin ökade år 2017
31.10.2019
De sammanlagda miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn i Finland uppgick till 743 miljoner euro år 2017. Miljöskyddstjänster- och investeringar som företagen använde var 2 643 miljoner euro. Hushållens miljöskyddsutgifter var 893 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskyddsutgifter. Statistiken baserar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper och täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning, energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2019.

Beskrivning: Statistiken över miljöskyddsutgifter beskriver de utgifter som miljöskyddet medför för industrin, ser-vicenäringarna och hushållen samt för staten och kommunerna. I statistiken presenteras storleken på investeringarna i miljöskydd samt på verksamhetsutgifterna för miljöskydd efter näringsgren och an-vändningsändamål (miljösegmentsvis).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: avfallshantering, investeringar, luftvård, miljöskydd, miljöskyddsinvesteringar, miljöskyddsutgifter, offentlig sektor, offentlig ekonomi, offentliga utgifter, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/index_sv.html