Finlands officiella statistik

Universitetsutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet universitetsexamina började öka
13.5.2020
Antalet avlagda universitetsexamina började öka år 2019 efter tre på varandra följande år av nedgång. År 2019 avlades i Finland totalt omkring 31 700 universitetsexamina, vilket är omkring 900 fler än året innan. Ökningen av antalet examina var koncentrerad till högre högskoleexamina, vars antal (drygt 16 000) steg med drygt tusen. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Beskrivning: Statistiken över universitetsutbildning omfattar uppgifter om nya studerande, studerande och examina gällande utbildning som leder till universitetsexamen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: examina, högskoleexamina, högskolor, studerande, universitet, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/index_sv.html