Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2018
2017
2016
2015
2014
2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/tau_sv.html