Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.11.2010

Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari–september 2010

Under januari–september anhängiggjordes 398 företagssaneringar, vilket är 7 saneringar färre än året innan. Antalet anställda vid de företag som under januari–september ansökte om företagssanering var 3 687, vilket är 1 349 färre än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september 1993–2010

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september 1993–2010

Under januari–september minskade antalet anhängiggjorda företagssaneringar inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Mest minskade företagssaneringarna inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Där anhängiggjordes 17 företagssaneringar färre än året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari–juni 2010 och 2009

  Företagssaneringar januari–september 2010 Antalet anställda, januari–september 2010 Företagssaneringar januari–september 2009 Antalet anställda, januari–september 2009
Jord- och skogsbruk, fiske 11 38 5 25
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 67 1 041 79 1 911
Byggverksamhet 90 723 73 551
Handel 62 442 62 861
Transport och magasinering 59 381 49 693
Hotell- och restaurangverksamhet 26 148 30 160
Övriga tjänster 79 910 96 824
Näringsgrenen okänd 4 4 11 11
Företagssaneringar / anställda totalt 398 3 687 405 5 036

Källa: Företagssaneringar 2010, 3:e kvartalet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2010/03/ysan_2010_03_2010-11-15_tie_001_sv.html